Uvjeti korištenja

Dajsve.com prezentira ponude prikupljene sa raznih internet stranica grupne kupovine u Hrvatskoj - poput Ponude Dana, KupiMe, itd. Na stranici dajsve.com ne obavlja se kupovina već se samo prezentira sadržaj ponuda.

Podaci o poduzeću:

Procodus d.o.o.b
MBS: 080690953, upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu,
OIB: 08783278850
MB: 02501848
Adresa: Pavla Radića 29, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +38598640758
E-mail: info@dajsve.com

Na vrh