Kazalisna predstava uspjeh preko noci ulaznica za 40 kn u histrionskom domu svojevrsna posveta ljudskoj pohlepi i moralnoj praznini koju nalazimo u svim sredinama predstava uspjeh preko noci 18 05 2019 s pocetkom u 20h - 40kn