Voditelj eu projekata u hrvatskoj online tecaj financiranja iz eu fondova s ukljucenim certifikatom za 2 499 kn naucite kako funkcioniraju fondovi priprema i ocjenjivanje projekata te provodenje projekata u skladu s pravilima - 2499kn