Terapija glazbom 5 sati medicinski priznate ssp terapije za lijecenje adhd a senzomotorickih poteskoca traume i stresa uz inicijalnu procjenu od 699 kn terapija za odrasle ili djecu koja pomaze kod tjeskobe traume te socijalnih i emocionalnih potesko - 699kn