Tecaj govornickim trikovima do komunikacijske kompetencije naucite kako prevladati strah i tremu i primijeniti trikove u komunikacijskim situacijama za 299kn edukacija u trajanju 10 skolskih sati uz ukljucenu skriptu i diplomu o pohadanju pocetak 4 4 - 299kn

Preusmjeravanje - POPUST: Tecaj govornickim trikovima do komunikacijske kompetencije naucite kako prevladati strah i tremu i primijeniti trikove u komunikacijskim situacijama za 299kn edukacija u trajanju 10 skolskih sati uz ukljucenu skriptu i diplomu o pohadanju pocetak 4 4 (SNIŽENO) - Zagreb