Online tecaj digitalnog marketinga kroz 8 predavanja naucite sve o facebook oglasavanju seo optimizaciji i targetiranju publike za 38 kn po uspjesno polozenom ispitu stjecete medunarodno priznati cpd certifikat - 38kn