Engleski online 120 240 ili 360 sati priprema za stjecanje ket pet ili fce certifikata ovisno o razini znanja od 189 kn polaganje ispita organizira sveuciliste cambridge a certifikat priznaje velik broj multinacionalnih kompanija - 189kn