Ct gornje i donje celjusti cbct uredajem koji daje trodimenzionalnu snimku visoke rezolucije stomatoloski pregled gratis za 399 kn nezaobilazna pretraga u planiranju dentalnih zahvata uz odmah gotove nalaze u dental centru hurcak - 399kn