Pregled dojki i pazusnih jama s ultrazvukom - 330kn