Oftalmoloski pregled za odrasle mjerenje ocnog tlaka sa dct pascal metodom - 340kn