Komplet laboratorijskih usluga za dijabetes secernu bolest glukoza i hba1c - 69kn