Bort korekcijska udlaga za cukljeve hallux valgus udlaga - 107kn