Pojas za donji dio leda s trostrukim cickom - 173kn