2 para silikonskih stitnika fix a za deformirane nozne prste - 99kn